על מנת שהאתר ירוץ כראוי יש לאפשר סקריפטים בדפדפן


השקעות פטורות ממס

ישנם אפיקי השקעה שפירותיהם פטורים ממס במדינת ישראל. כדאי במיוחד למי ששיעור המס השולי שלו גבוה להיות מודע לאפיקים אלה.

ואלו הם: